Učivo od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Slohové úkoly. Jak trávíme volný čas. Písemně cvičení 5 a 6 na straně 93.

Matematika: Počítáme na straně 15 a 16. Písemně příklad 2 a 4 na straně 15, příklad 10 na straně 16.

Dějepis: První světová válka- strana 22. Přečíst.

Přírodověda: Mírný pás- strana 39 a 40. Přečíst.

Zeměpis: Opakování- strana 36.