Týdenní plán 15.11. - 19.11.

Rozbalte si informaceVe čtvrtek čteme "večerníčkovskou" knížku. 

Nejpozději do pondělí 22.11. mají děti umět řadu vyjmenovaných slov po B.

   

CO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme hláskovou stavbu slova, určujeme ve slově kořen, předponu a příponu. Učíme se, co jsou vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná. Učíme se odříkat řadu vyjmenovaných slov po B. Zaměřujeme se na vyjmenované slovo být a slova k němu příbuzná.

Pracovní sešit: str. 23 - 24, str. 25/ cv. 4, 5

Interaktivní učebnice - str. 30 - 33

Učebnice ČJ - odkaz

   

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku 0 - 10, sčítání a odčítání do 100, řešíme příklady se závorkami, slovní úlohy. Měříme délky úseček, porovnáváme jejich délky, rýsujeme úsečky o dané délce.

Pracovní sešit Matematika 3 - I. díl: str. 8, 9, 11

Učebnice: str. 30, 34, 35

   

PRVOUKA

Opakujeme, co jsme se naučili o naší vlasti, co jsou nížiny a pohoří, jak vypadá krajina na našem území - typy krajiny, v jaké podobě se nachází voda v krajině.

Pracovní sešit: str. 24