Týdenní plán 25. 2. - 1. 3.

Rozbalte si informaceČeský jazyk -   tvoření slov, vět, rýmy
                        -    slabikář  -  str.  51 - 53 - čtení a porozumění textu, převyprávění přečteného textu
                        -     psaní     -   písanka  - j J ,   k K     1.3.  - diktát slov a slabik -  dosud probraná písmena
Matematika -     vyvozování a rozklad   10  -  20, slovní úlohy
                       -      28.2. - písemné opakování  +, - 10   a rozklad 10 - 20
Prvouka       -       naše tělo, osobní hygiena - dokončení  - Veselé zubky
Připomínám denní čtení .