Týdenní plán 1. 4. - 5. 4.

Rozbalte si informaceČeský jazyk - pokračujeme - Slabikář str.61 - 63
                       - použití slov ve větě
Čtení             - porozumění textu - hledáme odpovědi - Cirkus
                       - skládání textu
Psaní             - ch , Ch, g , D
                        - diktát vět - 5. 4.
Matematika  -  + - 10 - 20, metry-str. 18
                         - slovní úlohy - písemně 3.4.
Prvouka         -  jarní  příroda 
Milí rodiče, prosím , aby děti denně četly- zatím moc úspěšní nejsme.