Plán práce 2. - 6. 11.

Rozbalte si informacePíši plán práce a přeji hodně úspěchů.


2.11.

ŽA - strana 44 - vyvození písmene I

Jednotažky PL 1- třikrát objeď pastelkou

Psaní list 1 - 2 řádky čárek - jako když prší

M - PL 1 - sčítání a odčítání do 4

3.11.

ŽA - strana 45 - čtení slabik 

Jednotažky PL 1 - opět třikrát

Psaní list 1 - další 4 řádky - šikmo vzhůru a dolů

M - PL 2 - sčítání a odčítání do 5

Prvouka - strana 22 - Sklízíme ovoce

4. 11.

ŽA - str. 44 a 45 - čtení písmen a slabik 

Jednotažky PL 2 - třikrát objeď pastelkou

Psaní list 1 - další 3 řádky - šikmo vzhůru / jsou to vlastně číslice 1/

M - PL 3 - nácvik číslice 6

5. 11.

ŽA - str. 46 - doplnění písmen a čtení

Jednotažky PL 2 - opět třikrát objeď pastelkou

Psaní list 2 - 2 řádky - horní klička

M - strana 26 - počítání obrázků do 6

Prvouka - strana 23 - vybarvi ovoce 

6.11.

ŽA - str. 47- čtení 

Jednotažky PL 1 a 2 - zopakuj každý list 2 krát

Psaní list 2 - 2 řádky - dolní klička

 M - strana 27 - číslice 6

Pokud budete něco potřebovat, napište.

slavka.houskova@zslinecka.cz

Je pro mě moc příjemné zjištění, že email všichni používáte. Děkuji.

Mějte se moc hezky

Slávka Houšková