Home

OPATŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče!

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků školy je nově zaveden zákaz vstupu rodičů a dalších cizích osob do pater budovy bez vědomí vedení školy. Boční vchod je nově určen pouze pro odchod z budovy. Vstupovat do školy je možno pouze předním vchodem. Toto opatření platí od 11. 11. 2014.
Vyzvedáváte-li dítě z jakýchkoli důvodů ze školy a to i ze školní družiny, je nutné při zazvonění uvádět své jméno a jméno dítěte, pro které jdete.

 

Základní škola Linecká

ZŠ Český Krumlov, Linecká 43

je zřízená jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Nachází se ve středu města Český Krumlov, nedaleko náměstí Svornosti u mostu E. Beneše. Budova má dlouholetou historii, byla postavena koncem 19. století a otevřena v roce 1894. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla škola v 80.letech 20.století.


DOSTUPNOST ŠKOLY

Škola má dva vstupy. Zadní, přes tzv. dvůr, a přední (hlavní) na čelní straně budovy (je vidět na fotografii). K oběma vchodům je možné zajet automobilem.


VYBAVENOST ŠKOLY

Škola je moderně vybavena. Veškeré třídy mají nový nábytek. K dispozici jsou dvě počítačové učebny, jazyková učebna, dvě učebny pracovních činností (dřevodílna, kovodílna), kuchyňka pro výuku vaření a tělocvična, která je doplněna o divadelní jeviště. Dále nadstandartně disponuje škola keramickou dílnou.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NĚKTERÝCH ČÁSTÍ ŠKOLY