Preventivní program v 6. třídě

Rozbalte si informace


23Bře, 2018

Ve středu 21. 3. 2018 prošli žáci 6. třídy tříhodinovým preventivním programem zaměřeným na šikanu a mezilidskou komunikaci.


Ve středu 21. 3. 2018 prošli žáci 6. třídy tříhodinovým preventivním programem zaměřeným na šikanu a mezilidskou komunikaci.

Pod vedením lektorky Terezy byly všechny aktivity zaměřeny na posílení vztahových věcí v rámci třídního kolektivu. Po vzájemné domluvě o základních pravidlech, která je třeba dodržovat, se jednotliví žáci lektorce představili a dodali, co rádi dělají ve volném čase, co je baví. Pak se společně protrénovala paměť, aby byl nastartován mozek a všichni tak mohli pokračovat v další činnosti.

Další hodina začínala hrou v kruhu, kdy si někteří žáci a žákyně na vlastní kůži prožili, co je to být vyčleněn z kolektivu a jak obtížné může být se do něj zase vrátit. Po této aktivitě následovala část věnující se šikaně, jejím projevům a způsobům řešení.  Tereza připomněla také nebezpečí virtuálního světa a problém kyberšikany.

Poslední část programu byla věnována vzájemné spolupráci dětí a promýšlení strategií, jak zadaný úkol splnit co nejrychleji v rámci společného kruhu. Nakonec se v několika kolech dařilo  zlepšovat časový limit a po přijetí toho nejlepšího nápadu byl na světě skvělý čas – necelých 15 sekund.

Po závěrečném shrnutí se Tereza se všemi rozloučila a poradila paní učitelce třídní, která se všeho účastnila společně se žáky, jak dál postupovat při vedení třídy, co je v pořádku a na co je třeba dát pozor.