koncert ZUŠ

Rozbalte si informace


28Úno, 2018

Dne 21. 2. 2018 navštívily třídy 2. A, 2. B a 3. A výchovný koncert ZUŠ.


Děti zhlédly pohádku, při které se seznámily s dechovými nástroji (sopránová, altová, basová flétna, saxofon, trumpeta, příčná flétna, hoboj, klarinet atd.), poslechly si hru na dechové nástroje, které doprovázel klavír, zazpívaly si známé písničky, odpovídaly na otázky, které byly součástí pohádky. Dětem se představení moc líbilo a s chutí se do něj zapojovaly.

fotky zde